MUDr. Petra Brossaud
Generála Svobody 31a, České Budějovice
Telefon +420 601 504 514
Email info@brossaud.cz


MUDr. Petra Brossaud

Petra Brossaud Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde jsme v roce 1998 promovala. Během studií jsem pobývala na zahraničních stážích v Grenoblu a Montpellier ve Francii. Po dokončení studií jsem pracovala na 1. Dětské a onkologické klinice Fakultní nemocnice v Brně. Další můj pobyt byl na dětském a infekčním oddělení Nemocnice Jihlava a odtud jsme se uchýlili do jižních Čech. Zde jsem několik let zastupovala v ordinacích praktických dětských lékařek a poté jsem pracovala v Dětské ordinaci Dr. Matoušové.

Atestovala jsem z Pediatrie 1. stupně a poté z Praktického lékařství pro děti a dorost. Vystudovala jsem francouzskou školu homeopatie CEDH v Praze a zabývám se fyziologickou regulační medicínou Guna.

Od září roku 2012 se společně setkáváme v ordinaci MUDr. Prűherové, kterou jsem převzala v dubnu 2013.

© 2023 MUDr. Petra Brossaud