MUDr. Petra Brossaud
Generála Svobody 31a, České Budějovice
Telefon +420 601 504 514
Email info@brossaud.cz


Plusoptix - preventivní vyšetření zraku u dětí od 6 měsíců do 6ti let

Jedná se screening poruch zraku - viz http://plusoptix.cz/

Tento test je vhodný provést nejdříve v 6. - 12. měsíci a rescreening provádíme za ½ roku, tj. v 18. měsíci věku dítěte - hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Má-li dítě pozitivní rodinnou anamnézu, pak lze rescreening opakovat ve 2 a 3 letech věku dítěte - hrazeno zdravotní pojišťovnou

Dále vhodná kontrola každé 2 roky, hradí pacient (250.-Kč)

© 2023 MUDr. Petra Brossaud