MUDr. Petra Brossaud
Generála Svobody 31a, České Budějovice
Telefon +420 601 504 514
Email info@brossaud.cz


Další nepovinná očkování

Rotaviry:
Rotavirové gastroenteritidy (průjmová onemocnění často provázená zvracením a horečkami) je možné preventivně omezit díky novým očkovacím látkám. V případě zájmu lze použít pro všechny děti, ale pouze nejpozději do 7 měsíců, kdy je potřebné podat celé schéma této očkovací látky. Očkování je možné zahájit od 6. týdne u dětí, které nebyly očkované proti TBC (u těchto dětí až od 9. týdne). Toto očkování se podává rovnou do úst dítěte bez nutnosti aplikace injekce. Jedná se o perorální očkovací látku, která se podle zvolené vakcíny aplikuje minimálně ve 2 dávkách v intervalu 1-2 měsíce.
Rotarix, Rotateq,... cena jedné dávky cca 1000 Kč

Meningokok:
Proti meningokokovým nákazám je možné očkovat s ohledem na riziko tohoto onemocnění  vakcínou proti meningokoku typu A, C, Y, W 135, kde se první dávka doporučuje podat před nástupem dítěte do kolektivu. Přeočkování je vhodné provést za 7 let, tedy před obdobím, kdy výskyt tohoto onemocnění ve věkové kategorii 15-19 let opět stoupá. Tato vakcína je zvlášť vhodná při cestách do zahraničí. Dále možné očkovat proti meningokokovým nákázám proti meningokoku typu B, kde jsou 2-3 dávky (dle věku dítěte).

Menveo (meningokok typu A,C,W135,Y,... cca 1400 Kč)
Nimenrix (meningokok typu A,C,Y,... cca 1400 Kč)

Bexsero (menigokok typu B .. cca 2600 Kč)

Hepatitida (žloutenka) A:
V poslední době stoupá zájem o toto očkování. Populace našich předškolních dětí není proti této nemoci prakticky vůbec chráněná, poslední větší epidemie byla v ČR v období 70. let. Ve větším riziku jsou především předškolní děti, zvlášť vhodné je doplnit toto očkování před nástupem do kolektivu, před plánovanou cestou s dítětem na zahraniční dovolenou. Vhodné období je od dvou let. Aplikují se dvě dávky v intervalu 6-12 měsíců, dále již není nutné přeočkovávat.
Havrix A, Vaqta (cena jedné dávky cca 900 Kč – celkem 2 dávky)

Plané neštovice:
Na trhu dostupná očkovací látka proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím ( Priorix Tetra). Aplikují se dvě dávky místo povinného očkování pouze proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, není tedy nutné dávat další injekce, chceme-li dítě chránit i proti planým neštovicím. Dítě je tak chráněno již v době, kdy se s tímto onemocněním v dětském kolektivu může kdykoliv setkat. Dvoudávkové schéma proti planým neštovicím je dnes již doporučováno i pro samostatné očkování (vakcína Varilrix).
Cena jedné dávky Priorix Tetra (cca 1600 Kč – celkem 2 dávky)
Cena jedné dávky Varilrix (cca 1400 Kč – celkem 2 dávky)

Klíšťová encefalitida:
Očkování proti klíšťové encefalitidě je doporučováno zpravidla u dětí od 5-ti let, individuálně lze podat i dříve, ale výskyt tohoto onemocnění v nižších věkových kategoriích je minimální. Je nutné zvážit individuální epidemiologická rizika. Používané vakcíny se aplikují v základním 3- dávkovém schématu, první dvě dávky za měsíc, další do roka nejpozději. Nově se doporučuje přeočkovávat nejpozději do 5 let (první přeočkování po 3 letech a každé další za 5 let).
Cena jedné dávky (FSME-IMMUN, Encepur) cca 750 Kč

HPV (rakovina děložního čípku):
Očkování proti rakovině děložního čípku (vyvolavatelem je humánní papillomavirus - HPV) se doporučuje provést před zahájením pohlavního života, kdy je jeho účinnost nejvyšší. Nejvhodnější období je 13 – 14 let, optimálně do 15 let. U dětí do 15 let se vytváří nejvyšší hladiny protilátek a účinnost vakcíny je proto nejlepší. Před zahájením pohlavního života máme také nejvyšší jistou 100% účinnosti vakcíny. Schéma u obou dostupných očkovací látek je pro věkovou kategorii od 13-14 let dvoudávkové, pro starší děti pak třídávkové. Vzhledem k tomu, že muži jsou přenašeči HPV, pak je vhodné očkovat i je.
Silgard, Cervarix (pro dívky i chlapce mezi 13-14 rokem hrazeno státem 2 dávky, ostatní věkové kategorie cca 2000 Kč – celkem 3 dávky)

Chřipka:
Očkování je přednostně vhodné pro děti, které trpí závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest, ledvin, srdce, cukrovkou. Očkování je možné preventivně nabídnout i zdravým dětem, za nejvhodnější období se považuje doba před výskytem tohoto onemocnění, což bývá zpravidla v podzimních měsících. Děti, které nebyly dosud očkované by měly dostat 2 dávky v intervalu cca 6-ti týdnů až 2 měsíců. Dvoudávkové schéma se doporučuje zpravidla do 9 let.
Cena jedné dávky cca 300 Kč

© 2020 MUDr. Petra Brossaud